Решение № 495 от 21.06.2009 г. по гр.д. № 527/2009 г.

Дали работникът или служителят може да прекрати трудовият си договор на основание чл. 327, т. 2 КТ, поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение, когато е изплатен предвидения в закона минимален размер за страната – чл. 245, ал. 1 КТ?
Има ли значение на какво основание и по какви причини работодателят е забавил изплащането на трудовото възнаграждение, за да се приложи чл. 245, ал. 1 КТ?