Решение № 489 от 01.02.2013 г. по гр. д. № 891/2011 г.

Анотация

Въпроси
Ползването на останалото от наследодателя обзавеждане и изнасянето му вън от наследственото жилище, представлява ли действие на обикновено управление или е разпоредително действие, обективиращо приемането на наследството?
Необходимо ли е наследникът, който мълчаливо е приел наследството, да заяви нищожността на последващият отказ като предяви иск за делба или друг иск основан на наследяването?
Представлява ли изнасянето на част от вещите на наследодателя конклудентно действие по приемането на наследството? Следва ли приемането на наследството да бъде ясно и точно установено?
За характера на корпуса и анимуса от сънаследник, който желае да придобие по давност частите на другите сънаследници от съсобствения имот.
Отговори

Съсобственикът, който се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част трябва да доказва при спор за собственост, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо съсобствениците намерението да владее техните идеални части за себе си.


ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ПЪРВО гражданско отделение в открито съдебно заседание на десети декември , две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Теодора Нинова

ЧЛЕНОВЕ:
Костадинка Арсова, Любка Андонова

При участието на секретаря Даниела Цветкова като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова гр.д. N 891 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

В. И. У. и И. В. У. са подали касационна жалба срещу решение от 28.03.2011 г. на Софийски градски съд, IV "а" отделение по гр.д. № 2810 от 2009 г. , с което е отменено решение от 29.12.2008 г. по гр.д. № 25318 по описа за 2006 г. на Софийски районен съд, 28 състав и е признато за установено, че В. Г. П. е собственик по наследство на ½ идеална част от процесния имот. С това решение е отхвърлен иска на В. Г. П. и И. К. П. за собственост на оригинерно основание- давностно владение на другата ½ ид.ч. от етажа на къщата за което ищците подържат , че е придобит в имуществена общност .

В. Г. П. и И. К. П. също са подали касационна жалба срещу решението, в тази част с която е отменено решението на СРС, 28 състав и е отхвърлен иска за собственост върху тази ½ идеална част, която те твърдят , че са придобили на оригинерно основание.

Касационни въпроси

С определение № 737 от 5.09.2012 г. по гр.д. № 891 от 2011 на ВКС, 1 г.о. е допуснато касационно обжалване на решение от 28.03.2011 г. на Софийски градски съд, IV "а" отделение по гр.д. № 2810 от 2009 г. и по двете касационни жалби като по жалбата на В. И. У. и И. В. У. е допуснато касационно разглеждане при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК, т.1 и т.2 по въпросите: ползването на останалото от наследодателя обзавеждане и изнасянето му вън от наследственото жилище, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини