Решение № 486 от 17.12.2012 г. по гр. д. № 32/2012 г.

Анотация

Въпрос
Следва ли да се мотивират точно степента, тежестта и начинът, по който съответното незаконно обвинение се е отразило върху личния и социален живот на ищеца, за да се обоснове наличието на причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания.
Отговор

За да признае или отрече претендираните права от насрещните страни, съдът трябва да обсъди в мотивите на решението доказателствата за всички правно релевантни факти и да посочи кои факти намира за установени и кои намира за недоказани. При претенция за заплащане на обезщетение за претърпени вреди по реда на ЗОДОВ, съдът трябва да обсъди доказателствата за отражението на незаконното обвинение върху личния и социалния живот на ищеца. Без преценка на конкретно установените факти за въздействието на незаконното обвинение върху съответната засегната ценностна област на ищеца, е невъзможно да се достигне до извод за наличие на причинени неимуществени вреди, тъй като обезщетението се дължи за реално претърпени вреди, пряка и непосредствена последица от увреждането, и не се присъжда само и единствено поради незаконността на обвинението. Изводите на съда в тази насока следва да бъдат надлежно мотивирани.


Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на пети ноември през две хиляди и дванадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СТОИЛ СОТИРОВ, МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

при секретаря Цветанка Найденова, като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 32 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на А. п. в [населено място] чрез прокурор Б. М., против въззивното решение № 279 от 17 октомври 2011 г., постановено по в.гр.д. № 337 по описа на апелативния съд в гр. Велико Търново за 2011 г., с което е потвърдено решение № 248 от 5 май 2011 г., постановено по гр.д. № 674 по описа на окръжния съд в гр. Велико Търново за 2010 г. за осъждане на П. на Р. Б. да заплати на Р. С. К. от [населено място] на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ сумата от 160 хиляди лева обезщетение за неимуществени вреди, претърпени вследствие незаконно обвинение за извършени престъпления, като и 1769 лева имуществени вреди, и прокуратурата е осъдена да заплати разноски. За сумата от 25 хиляди лева решението не е обжалвано от касатора и е влязло в сила.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение № 952 от 2 август 2012 г. поради значението за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото на въпроса следва ли да се мотивират точно степента, тежестта и начинът, по който съответното незаконно обвинение се е отразило върху личния и социален живот на ищеца, за да се обоснове наличието на причинени неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания.

... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини