Решение № 480 от 01.12.2010 г. по гр. д. № 803/2009 г.

Анотация

Въпрос
Относно придобиване на недвижим имот по давност към минал момент и възможността да бъде изследван придобивният момент служебно, без да има изрично позоваване на това, за придобиването по давност на правото на собственост от съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност и за наследяването от снаха- преживяла съпруга на син, починал преди баща си, по отношение на наследство, останало от бащата, е налице произнасяне в разрез с константната, трайно установена практика на съдилищата по приложение на разпоредбите на ЗЗД касаещи давностните срокове и служебното приложение на придобивната давност, както и по въпросите за наследяване на преживялата съпруга на имущество на бащата на покоен съпруг, когато последният е преживял сина си, обективирана с Решение Nо 996 от 04.01.1995 година по гр.д. Nо 878/1994 година ВС-I отд., Решение Nо 319 от 06.06.1995 година по гр.д. Nо 244/ 1995 година на ВС-I отд.


Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на първи ноември две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емануела Балевска

ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Николова , Велислав Павков

при участието на секретар Теодора Иванова

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр.дело № 803 /2009 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290-293 ГПК.

Д. С. З., чрез адв.Роза А. АК К. обжалва и иска да се отмени Решение от 05.03.2009 година, постановено по гр.д. Nо 153/2008 година на К.ския окръжен съд по допуснатата съдебна делба, между Д. З. и Е. З. ,без участието на Г. П. З..

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение с което е допусната съдебна делба , е постановено в нарушение на материалния закон касаещ приложение на института на придобивната давност и давностните срокове, основание за отмяна по см. на чл. 281 т. 3 ГПК.

Допустимостта на касационното обжалване по чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК е обоснована с довод , че въпросите: за придобиване на недвижим имот по давност към минал момент и възможността да бъде изследван придобивният момент служебно, без да има изрично позоваване на това, за придобиването по давност на правото на собственост от съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност и за наследяването от снаха- преживяла съпруга на син, починал преди баща си, по отношение на наследство, останало от бащата, е налице произнасяне в разрез с константната, трайно установена практика на съдилищата по приложение на разпоредбите на ЗЗД касаещи давностните срокове и служебното приложение на придобивната давност, както и по въпросите за наследяване на преживялата съпруга на имущество на бащата на покоен съпруг, когато последният е преживял сина си, обективирана с Решение Nо 996 от 04.01.1995 година по гр.д. Nо 878/1994 година ВС-I отд., Решение Nо 319 от 06.06.1995 година по гр.д. Nо 244/ 1995 година на ВС-I отд.

В срока по чл. 287 ГПК е подаден писмен отговор от ответната страна- З. В. З. , с която се оспорват релевираните с касационната жалба доводи.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания за отмяна и в правомощията си по чл. 291 и чл. 293 ГПК , намира :

С обжалваното решение , окръжният съд отменил Решение Nо 858 от 07.12.2007 година по гр.д. Nо 722/2007 г. на Дупнишкия районен съд по отхвърления иск за съдебна делба и е постановил ново, с което е допуснато да се извърши съдебна делба между Д. З. и Е. В. З. на жилищна сграда /източен близнак/, с приземен етаж от 5 мазета, тоалетна и баня и първи жилищен етаж, състоящ се от спалня две спални, трапезария , кухненски бокс, отразена по КП с идентификатор Nо 04220.56.81.1 , построена в УПИ-парцел IX-663 в кв. 43 по плана на с.Б. , К. област заедно с ½ идеална част от ПИ при права - 1/24 идеална част за Е. З. и 23/24 идеални части за Д. З. същото решение от делбата е изключен съделителя Г. П. З..

За да се допусне делбата , решаващият съд е приел, че закупеното с частен писмен договор през 1955 година дворно място от П. З. З. /поч. 1960 година/, заедно с построената в него къща-близнак към 1965-67 година , е придобито в режим на съсобственост при равни права от Д. З. и нейните синове- Г. П. З. и Д. П. З., на основание придобивна давност.

Прието е , че след като към момента на придобиване на собствеността Д. П. З. / починал 2004 година / е в брак с В. З. , то придобитата в реална част - източният близнак , заедно с ½ идеална част от дворното място, до размер на 1/3 идеална част, съставлява съпружеска имуществена общност.

Със смъртта на В. З. през 1977 година, съпружеската имуществена общност между нея и Д. П. З. е прекратена и делът на покойната майка се наследява от синовете П. З. и С. З. при равни права

След смъртта на С. З. през 2002 година , последният се наследява от сина си Д. С. З. ответник/по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове