Решение № 467 от 24.06.2013 г. по гр. д. № 504/2012 г.

Анотация

Въпрос
Налице ли е очевидна фактическа грешка, която следва да бъде изправена от съда по реда на чл. 192, ал. 2 ГПК /отм./ когато при произнасяне от съда по предявен иск за собственост по чл. 108 ЗС в мотивите съдът е обосновал извод и формирал воля, че правото на собственост върху спорния имот принадлежи на ищците, но в диспозитива на решението този извод не е намерил отражение и съответно липсва установителната част за принадлежността на правото на собственост въпреки формираната от съда воля по въпроса за собствеността?
Искът по чл. 108 ЗС съдържа ли установителна част за правото на собственост на ищците върху спорния имот и тази част следва ли да намери отражение в диспозитива на решението, за да се преустанови спора за собственосот предвид факта, че мотивите на съдебното решение не се ползват със сила на пресъдено нещо?
Отговор

Ревандикационният иск по чл. 108 ЗС съдържа две претенции за защита - установяване, че ищецът притежават право на собственост върху процесния имот и осъждане на ответника да му предаде владението на същия, поради което установяването на обстоятелства във връзка със собствеността не води до недопустимост на претенцията в установителната й част, т.е. до необходимост на иска в осъдителната част.

Искът по чл. 108 ЗС съдържа установителна част, по която съдът следва да се произнесе.

Когато в мотивите на решението е прието основателност на установителен иск се дължи произнасяне по чл. 192, ал. 2 ГПК /отм./


Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на трети декември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТЕОДОРА НИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА АРСОВА, ЛЮБКА АНДОНОВА

със секретар Даниела Цветкова изслуша докладваното от председателя (съдията) ТЕОДОРА НИНОВА гражданско дело под № 504/2012 година

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Обжалвано е въззивното решение от 20.02.2012 год., постановено по гр.дело № 1530/2006 год. по описа на Софийския градски съд, II-А състав, с което е оставена без уважение молбата за поправка на очевидна фактическа грешка във въззивното решение на СГС от 24.06.2011 год. по същото дело и евентуално за неговото допълване като се постанови установителен диспозитив за правото на собственост на ищците спрямо ответниците К. Н. Г. и В. Р. Г. по иска с правно основание чл. 108 ЗС.

Недоволни от въззивното решение са касаторите Ж. И. Ф., М. Б. А., А. А., Й. А., М. П. К.-В., Л. А. Ш., К. П. В., И. П. В., представлявани от адвокат К. М., които го обжалват в срока по чл. 283 ГПК като считат, че е неправилно поради допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила тъй като не е съобразена трайната съдебна практика относно иска по чл. 108 ЗС, който съдържа и установителна част.

Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез Областен управител на област София е постъпило становище /има характер на отговор по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини