Решение № 451 от 29.03.2016 г. по гр. д. № 2306/2015 г.

Изтекъл ли е двугодишния преклузивен срок по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК /отм./ и 5-годишната погасителна давност в случаите, когато по искане на взискателя е образувано изпълнително дело и с молбата за образуване е поискано извършване на определени изпълнителни действия, но същите не са извършени в тези срокове, поради бездействия на съдия изпълнителя и взискателя?