Решение № 450 от 21.06.2009 г. по гр.д. № 505/2009 г.

Към 15.08.2007 г. били ли са изправни страните по сключения на 9.07.2007 г. предварителен договор, с оглед задължението на купувача по предварителния договор да е готов да престира уговорената в него цена, а продавачите /обещатели/ документално да са организирали прехвърлянето на правото на собственост върху недвижимия имот?