Решение № 436 от 01.12.2015 г. по гр. д. № 2666/2015 г.

По приложението на чл. 272 ГПК - следва ли въззивният съд да изложи собствени мотиви по оплакванията във въззивната жалба и когато препраща към мотивите на първоинстанционното решение?
По приложението на чл. 195, ал. 1 КТ и чл. 189, ал. 1 КТ - какви са изискванията за мотивиране на заповедта и в частност отразява ли се на законността на уволнението неправилната квалификация на дисциплинарното нарушение, определена от работодателя, както и относно обстоятелствата, от значение при определяне на дисциплинарното наказание?