Решение № 430 от 20.01.2015 г. по гр. д. № 1673/2014 г.

За тълкуването на договорите и отделните клаузи в тях съгласно изискванията на добросъвестността.