Решение № 421 от 19.05.2010 г. по гр.д. № 581/2009 г.

Дали собствениците на имота, които не са носители на правото на ползване, тъй като то не им е прехвърлено, имат правен интерес от предявяване на иска за разпределение ползване на съсобствения имот и са надлежни страни по него. Касационна проверка е допусната на решението и в частта, с която е разпределено ползването, тъй като съдебното администриране на правата на страните върху незастроената част от терена следва да осигури най- удобно и безконфликтно реализиране на правата им?