Решение № 392 от 22.10.2010 г. по гр. д. № 6/2009 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Една и съща ли е правната защита , която получава ищецът по заявен отрицателен установителен иск и по заявен владелчески иск ? Съдържанието на иска за собственост по см. на чл. 295 ГПК /отм/., в насока обхваща ли в хипотезите си и заявен отрицателен установителен иск за собственост ? Относно значението на последователността / поредността/ на завеждане на исковете в хипотезите на чл. 295 ГПК /отм./ -за собственост и владелческа защита , възпроизведен с чл. 359 ГПК/ няма съдебна практика, освен цитирано решение на СГС, което обстоятелство налага произнасянето от касационната инстанция с оглед на точното прилагане на закона и в този аспект и за развитие на правото.

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите