Решение № 390 от 30.04.2010 г. по гр.д. № 408/2009 г.

Относно обсъждането да доказателствата поотделно и в тяхната съвкупност.