*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Анотация

Въпрос
Относно установяване размера на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ, при отчитане и преценка на всички представени по делото доказателства, относими към размера на получаваното от работника или служителя брутно трудово възнаграждение, разрешен от въззивния съд в противоречие с посочените и представени от страна на жалбоподателката съдебни решения.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, БОЯН ЦОНЕВ

при участието на секретаря Юлия Георгиева, като разгледа докладваното от съдия Боян Цонев гр. дело № 1975 по описа за 2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. И. С., подадена срещу тази част на решение № 405/24.09.2010 г. по гр. дело № 682/2010 г. на Софийския окръжен съд, с която, при постановена частична отмяна на първоинстанционното решение № 94/07.06.2010 г. по гр. дело № 534/2009 г. на Елинпелинския районен съд, частично е отхвърлен предявеният от жалбоподателката срещу [фирма], иск за заплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ за времето 01.10.2009 г. - 21.03.2010 г., през което е останала без работа поради незаконното уволнение, извършено със заповед № 13/30.09.2009 г. на ръководителя на ответното дружество, а именно - в частта му за разликата над сумата 8 550 лв. до сумата 10 321.40 лв., ведно със законната лихва, считано от 27.11.2009 г. до окончателното изплащане.

С определение № 936/08.07.2011 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК - по процесуалноправния въпрос относно установяване размера на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ, при отчитане и преценка на всички представени по делото доказателства, относими към размера на получаваното от работника или служителя брутно трудово възнаграждение, разрешен от въззивния съд в противоречие с посочените и представени от страна на жалбоподателката съдебни решения, а именно: решение № 854/30.05.2006 г. по гр. дело № 2670/2003 г. на III-то гр. отд. на ВКС, решение № ХII-1043/17.06.2008 г. по гр. дело № 729/2008 г. на Бургаския районен съд и решение от 20.08.2008 г. по гр. дело № 57/2008 г. на Етрополския районен съд.

В касационната жалба на ищцата се излага оплакване за неправилност на въззивното решение в обжалваната му част, поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила - касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК. Поддържа се, че въззивният съд не обсъдил всички доказателства, приети по делото, неправилно не кредитирал заключението на съдебно-счетоводната експертиза, а приел, че жалбоподателката не била ангажирала доказателства за по-висок от посочения в допълнително споразумение размер на получаваното от нея основно трудово възнаграждение от 1 500 лв., в това число допълнително възнаграждение за трудов стаж, извънреден труд и други. В тази връзка се изтъква и че по делото е приет като доказателство, обсъден от първоинстанционния съд, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №86/25.02.2022 по дело №490/2021 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дължи ли се възнаграждение на изпълнителя за допълнителни СМР, възложени и приети от възложителя, извън предмета на договор, сключен по реда на ЗОП /отм./, когато се касае за СМР, без изпълнението на които сградата не би могла да бъде въведена в експлоатация?
 • Определение №296/13.05.2021 по дело №1221/2020 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да обсъди в решението си всички доказателства, възражения и доводи на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допуснати и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства? След отмяна на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.56 ПИКЕЕ с решение №.1500 от 6.02.17, постановено по адм.д.№.2385/16 от петчленен…
 • Определение №6/10.01.2022 по дело №278/2021 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в решението си всички доказателства, възражения и доводи на страните.

Цитирани норми и термини