Решение № 385 от 10.05.2010 г. по гр.д. № 1245/2009 г.

За съдържанието на доклада по чл. 146, ал. 1, т. 4 ГПК, чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПК, в каква степен на конкретност съдът е следвало да укаже подлежащ на доказване факт , свързан с формалното връчване на заповед за определяне на сума по обезщетение във връзка с отчуждаване по улична регулация, с оглед изискуемостта на обезщетението в полза на правоимащите и като въпрос, поставен пред въззивния съд с оглед забраната по чл. 266, ал. 1 ГПК.