Решение № 379 от 06.01.2014 г. по гр. д. № 171/2012 г.

За правното значение на предаването на паричната сума като елемент от фактическия състав на договора за заем.