Решение № 371 от 27.04.2010 г. по гр. д. № 2840/2008 г.

Съгласно чл. 19, ал. 1 СК 1985 /отм./, чл. 19, ал. 2 СК 1985 /отм./, чл. 19, ал. 3 СК 1985 /отм./, придобитите по време на брака на страните имущества по презумпция са тяхна съпружеска имуществена общност. Оборването на тази презумпция и доказването, че придобито по време на брака имущество е лична собственост, тъй като е придобито с лични средства на един от съпрузите /чл. 21 СК 1985 /отм./, е изцяло в тежест на този съпруг. Същият следва да докаже, не само че е притежавал лични средства от преди брака, но и че именно тези лични средства са вложени при закупуването на имота, за който се спори.