Решение № 370 от 30.10.2012 г. по гр. д. № 480/2012 г.

Какъв е порокът на съдебно решение, постановено от административен съд, когато спорът е следвало да бъде разгледан от граждански съд - нищожност, недопустимост или неправилност на решението?