Решение № 364/11.02.2013 г. по гр. д. № 155/2012


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Кое решение е недопустимо и какъв е обхватът на проверката по чл. 270, ал. 3 ГПК , респ. всяко ли разминаване между дадената от съда правна квалификация и действително разгледаните факти и обстоятелства обуславя обезсилване на решението?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на осми ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАНЯ МИТОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЕМИЛ ТОМОВ, ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

при участието на секретаря Р. Иванова . изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело № 155/2012 година.

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

История на спора

Разглежда се касационна жалба на [фирма] и М. А. Б., представлявани заедно от адв. Г.В. от САК, срещу решение №142 от 24.10.2011г по гр.дело № 373  /  2011г. на Варненски апелативен съд, с което е обезсилено решение № 91 от 17.03.2010г по гр.д № 1024  /  2009г на Добрички окръжен съд , като произнесено по непредявени искове .

Оплакването на двамата касатори е ,че въззивният съд недопустимо е постановил решение , като е следвало да прекрати исковото производство, а не да връща делото на първоинстанционния съд. Предявените искове са недопустими поради невъзможността да бъдат подведени към определен фактически състав като приложимо правно основание и липсата на процесуална легитимация на страните в тази връзка . Въззивният съд се е ограничил до правната квалификация, дадена от първоинстанционния съд ,без съобразяване кореспондирането й с обстоятелствената част на исковете и без да изложи мотиви относно възприетата от него квалификация . Редът на чл. 129 ал.2 ГПК вр. чл.127 ГПК вече е бил приложен ,на ищеца е била давана възможност да уточвява и отстранява недостатъци и съобразно указанието по т.4 от ТР №1/17.07.2001г ОСГК, делото е следвало да се прекрати. Евентуално се сочат съществени процесуални нарушения по прилагането на чл. 270 ал.3 ГПК ,подробни съображения за което са изложени в касацинната жалба .

В писмено становище ответникът по касационните жалби [фирма] счита същите за основателни ,що се отнася до оплакването за неправилно прилагане на чл. 270 ал.3 ГПК .Същото оплакване е направил и с касационната си жалба , която не е допусната до разглеждане . Поддържа, че първоинстанционното решение не е било произнесено по непредявен иск, а в една част е било неправилно. Въззивният съд е следвало да се произнесе по съществото на спора .

Касационен въпрос

С определение №870 от 19.06.2012г на IIIг.о на ВКС до ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1/2001 от 17.07.2001 г. по тълк. д. № 1/2001
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Решение
  Решение № 45 от 20.04.2010 г. по т.д. № 516/2009 г.
  Относно правната квалификация на иска, която следва да бъде определена съобразно фактите по делото и твърденията, на които ищецът основава своето право, и за задължението на съда да се произнесе по правния спор, с който е сезиран с исковата молба.
 • Решение
  Решение № 439 от 23.07.2010 г. по гр.д. № 476/2009 г.
  Съставлява ли порок, водещ до недопустимост на съдебния акт неправилната квалификация на спорното право или това е порок, обуславящ извод за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон?
 • Решение
  Решение № 226 от 03.08.2011 г. по гр. д. № 1470/2010 г.
  Относно правомощието на въззивния съд да върне делото за ново разглеждане на основание чл. 270 ал.3 предл. последно от ГПК .
 • Решение на ВКС
  Решение № 124 от 24.03.2011 г. по т. д. № 882/2010 г.
  Относно правомощията на въззивния съд да разгледа спора по същество,като с оглед фактите по делото даде правна квалификация на спорното материално право.
 • Решение
  Решение № 398 от 25.05.2010 г. по гр. д. № 738/2009 г.
  Относно задължението на съда да даде правна квалификация на спорното материално право.
 • Решение
  Решение № 249 от 23.07.2010 г. по гр.д. № 92/2009 г.
  Как се определя спорното материално право, съответно – какъв е предмета на делото и търсената от ищеца защита? Длъжен ли е съдът с решението си да отговори на иска и може ли да излиза извън спорния предмет на делото ?
 • Решение
  Решение № 329 от 20.12.2011 г. по гр. д. № 1789/2010 г.
  Относно правомощието на въззивния съд да върне делото за ново разглеждане на основание чл. 270, ал. 3, предл. последно ГПК, предвид противоречие на решението с указания от задължителната за съдилищата практика по въпросите на служебната компетентност на въззивния съд. Относно основанието „разгледан непредявен иск” по чл. 270, ал. 3 ГПК,…
 • Пленум на ВС
  Постановление № 1/85 от 10.11.1985 г.
  По някои въпроси за правомощията на втората инстанция по граждански дела.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1/2000 от 04.01.2001 по тълк. д. № 1/2000
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 45/1990 от 19.04.1990 г. по тълк. д. № 33/1989 г.
  1. Когато на увредения работник е присъдено обезщетение за имуществени вреди, изразил се в разлика между получаваното трудово възнаграждение и отпусната пенсия преди влизане в сила на КТ, може ли ли в петгодишния давностен срок от датата на инвалидизирането, като се основава на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ,…
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление №17/1963 от 18.11.1963 г.
  Относно някои въпроси по приложението на закона при отговорност за непозволено увреждане.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 59/1974 от 03.06.1974 г.
  Относно възможността причинителят на щетата да противопостави възражение за виновно съпричиняване на щетата и от други лица при суброгирането в изпълнителния процес по чл. 326, ал. 1 ГПК /отм./ на лицето, отговарящо за неговите действия съгласно чл. 49 ЗЗД.
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 7/1959 от 30.12.1959 г.
  По някои въпроси за отговорността при непозволено увреждане.
 • Пленум на ВС
  Постановление № 4/75 г. от 30.10.1975 г.
  По някои въпроси на непозволеното увреждане.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари