Решение № 361 от 11.11.2015 г. по гр. д. № 1864/2015 г.

За доказването на елементите от фактическия състав на договора за заем.