Решение № 358 от 26.04.2010 г. по гр. д. № 441/2009 г.

Дали предназначаването на терен за обществено мероприятие – улица с уличнорегулационния план при действието на ЗПИНМ и ЗТСУ има непосредствено отчуждително действие?