Решение № 357 от 26.04.2010 г. по гр.д. № 294/2009 г.

За допустимостта на исковете, легитимацията на наследодателя като собственик на заявените за възстановяване имоти към момента на кооперирането им за земеделските и на одържавяването за горските и значението на сключения продавателен договор от 1917 г.