Решение № 357 от 11.05.2010 г. по гр. д. № 100/2010 г.

Могат ли да бъдат предмет на отменителния иск по чл. 135 ЗЗД разпорежданията на длъжника с права, спрямо които не може да бъде насочено принудително изпълнение?