Решение № 356 от 12.05.2010 г. по гр. д. № 5254/2008 г.

Възможно ли е след изтичане на преклузивния едногодишен срок за предявяване на иска ищецът да въвежда твърдения за нарушения на закона, които не са посочени в исковата молба и на материалноправният въпрос за възможността за прехвърляне на законова компетентност от един административен орган на друг, както и подлежи ли прехвърлянето на правомощия на доказване по общия ред?