Решение № 332 от 22.04.2010 г. по гр. д. № 301/2009 г.

До кого следва да се изпрати съобщение или призовка, когато страна по делото е оттеглила пълномощията си от адвоката?
От кой момент тече давностния срок по чл. 358, ал. 2, т. 1, предл. второ КТ за обжалване на уволнението?