Решение № 324 от 28.12.2015 г. по гр. д. № 6730/2013 г.

По въпроси, касаещи приложението на чл. 330, ал. 1, б. д ГПК /отм./, сега чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК .