Решение № 321 от 26.04.2010 г. по гр. д. № 4161/2008 г.

За отговорността на прекия причинител на увреждането спрямо платилия обезщетение по чл. 200 КТ работодател за разликата между вредите от трудовата злополука и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване.