Решение № 321 от 19.04.2010 г. по гр.д. № 473/2009 г.

Относно липса на идентичност между придобития от касатора недвижим имот и владяния от ответницата по иска, както и за нарушаване на съдопроизводствените правила поради необсъждане в съвкупност на данните по делото.