Решение № 320 от 27.12.2016 г. по гр. д. № 2403/2016 г.

  Анотация

  Въпрос
  За задължението на съда при определяне на размер на обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване на правото за разглеждане и решаване на дело в разумен срок да съобрази всички конкретно обективно съществуващи обстоятелства от значение за критерия „справедливост”, включително обстоятелството, че пострадалият се е дезинтересирал от неразумно дълго продължилото производство и обстоятелството, че производството е било спряно поради неразкриване на автора на престъплението.


   

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на седми декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Борис Илиев

  ЧЛЕНОВЕ:
  Димитър Димитров, 
  Александър Цонев

  при секретаря Райна Пенкова и прокурора Стаменова като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 2403/2016 г, за да постанови решението, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  С определение № 690/ 30.09.2016 г. по жалба на П. на Р. Б. (П.) е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на Софийски градски съд № 2075 от 11.03.2016 г. по гр.д.№ 10781/2015 г. в частта му, с която е отменено частично решение на Софийски районен съд по гр.д.№ 23467/2014 г. и като краен резултат П. е осъдена да заплати на Н. Д. Р. на основание чл. 2б ЗОДОВ сумата 12 000 лв – обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване на правото му на разглеждане и решаване в разумен срок на наказателното производство по сл.д.№ 53/ 1992 г. по описа на Р. – П., със законната лихва върху тази сума от 08.10.2012 г. до окончателното й изплащане.

  Обжалването е допуснато по процесуалноправния въпрос за задължението на съда при определяне на размер на обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване на правото за разглеждане и решаване на дело в разумен срок да съобрази всички конкретно обективно съществуващи обстоятелства от значение за критерия „справедливост”, включително обстоятелството, че пострадалият се е дезинтересирал от неразумно дълго продължилото производство и обстоятелството, че производството е било спряно поради неразкриване на автора на престъплението. За да отговори на въпроса съдът съобразява вече установената съдебна практика по приложението на ЗОДОВ, тъй като именно този закон урежда процесуалния ред за обезщетяване на вреди от незаконни актове и действия (или бездействия) на правозащитните държавни органи. Съгласно тази практика, при определяне на размер на обезщетение за търпени неимуществени вреди съдилищата трябва да посочват конкретно кои обстоятелства са взели предвид и какво значение им отдават. В ППВС № 4/ 1968 г. са посочени примерно фактите, които следва да бъдат съблюдавани и преценявани от съдилищата, като извън тях може да съществуват и други обстоятелства, които са релевантни за размера на обезщетението. Съдът преценява всички релевантни обстоятелства поотделно и в съвкупност, отчита отражението им в неимуществената сфера на засегнатото лице и формулира в мотивите на акта си резултата от тази преценка. В този смисъл е и актуалната практика на Върховния касационен съд (срв. решение № 11 от 27.01.2014 г. по гр.д.№ 3684/2013 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
   Решение №161/15.03.2021 по дело №105/2020
   Следва ли Прокуратурата да отговаря по чл.2б ЗОДОВ в случай когато е налице спряно наказателното производство, чието развитие зависи от друг орган, а именно от извършените оперативно-издирвателни мероприятия, провеждани от МВР?
  • Решение по чл. 290 ГПК
   Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
   Kои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?
  • Решение по чл. 290 ГПК
   Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
   Кои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?

  Цитирани норми и термини