Решение № 299 от 30.04.2010 г. по гр. д. № 4082/2008 г.

В случаите на чл. 193, ал. 1 ГПК /отм./ съдът следва ли да се произнесе по същество, когато констатира, че молбата е неоснователна, поради произнасяне по целия предмет на спора?