Решение № 292 от 22.12.2015 г. по гр. д. № 1159/2015 г.

Анотация

Въпроси
Следва ли въззивният съд да се произнесе по всички въведени с въззивната жалба оплаквания срещу първоинстанционното решение?
Относно приложението на чл. 453, т. 1 ГПК, чл. 6 ПВ и чл. 24, б. а ПВ – кога вписването на възбраната страда от пороци, препятстващи настъпването на правните и последици?
Отговори

Въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението и по допустимостта му в обжалваната му част (чл. 269 ГПК), както и по всички оплаквания за неправилност на решението, въведени във въззивната жалба. Въззивният съд се произнася по всички направени от страните доводи за неправилност на въззивното решение; при оплаквания за неправилно приложение на материалния закон и/или необоснованост, съдът се произнася по правнорелевантните факти, от които произтича спорното право, както и по доказателствата, въз основа на които приема, кои факти са установени, а други неосъществили се.

Изискванията за описание на недвижимия имот, който се възбранява са посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота и/или застроената площ и границите – чл. 6, ал. 1, б. в ПВ. Тези изисквания са въведени с цел индивидуализацията на имота, т.е. посочването на белезите, чрез които да може да бъде установена идентичността му. С по-малко индивидуализиращи белези идентичността на имота не може да бъде установена и в този случай, възбраната не поражда действие. Когато индивидуализацията на имота е достатъчна, за да бъде безспорно установена идентичността му, т.е. когато са посочени местонахождението и границите му, погрешно отразената или липсваща информация за други данни не препятства действието на възбраната.

При посочени вярно име или единен граждански номер на длъжника (идентичността на лицето може да се установи по едно от двете), погрешно посочения постоянен адрес не се отразява на действието на възбраната. Постоянният адрес на лицата не е техен индивидуализиращ белег, а административно изискване, поради което достатъчно при вписването на възбраната е посочването на местожителството като област, община и населено мяст, т.е. задължителното съдържание на адреса, посочено в чл. 89, ал. 2 ЗГР.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и петнадесета година, в състав:

Председател:
СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове:
АЛБЕНА БОНЕВА, БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 1159 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение № 620 от 12.05.2015 г. е допуснато касационно обжалване на решение от 31.10.2014 година по гр.д. № 255/2014 година на Монтански окръжен съд, с което са отхвърлени обективно съединени искове, квалифицирани с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД и чл. 26, ал. 2, предл. посл. ЗЗД и съединен при условията на евентуалност иск с правно основание чл. 135 ЗЗД, предявени от Н.., [населено място] против Ц. И. Е., В. И. Е. и Г. К. Й., всички от [населено ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини