Решение № 287 от 18.12.2014 г. по гр. д. № 3888/2014 г.


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Какъв е характера на дейността на „портиера” и какво се включва в понятието „разходи за портиер” по смисъла на ЗУЕС, за да се приложи чл. 51, ал. 4 ЗУЕС и разходите за охранителната дейност представляват ли разходи по смисъла на пар. 1, т. 11 ДР ЗУЕС?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 02 декември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА , БОНКА ДЕЧЕВА

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело 3888 /2014 година

Производството е по чл. 290 ГПК

История на спора

С определение № 546 от 20.10.2014г.. по касационна жалба на И. И. П., Р. В. Н., Ц. Н. Р., Л. Н. Р. и П. В. Г. е допуснато касационно обжалване на решение от 27.02.2014г. по гр.д.№ 3256/2013г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение № I-48-182/15.01.2013г. по гр.д.№ 41741/2011г. на СРС I гр.о. на СРС, с което е отхвърлен като неоснователен иска по чл. 40, ал. 1 ЗУЕС, предявен от касаторите да се отмени решение на общото събрание на етажната собственост, находяща се в [населено място], [улица], взето на 15.09.2011г. в сградата да има услуга „портиер", която да се осъществява от [фирма]

В касационната жалба се прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон - ЗУЕС при преценка компетентността на общото събрание да вземе атакуваното решение, касаещо и охрана на лично имущество, за необсъждане на цялото съдържание на протокола, в който устно е изложено съдържанието на офертата, по която е взето решение от общото събрание и не обсъждането на възражението на ищците, че процента от общите части, припадащи се към всеки обект от етажната собственост не е определен правилно. Изложени са доводи за нищожност на атакуваното решение на общото събрание поради противоречие със закона, заобикалянето му и поради нарушение на добрите нрави. Прави се оплакване за необсъждане на договора, сключен в изпълнение на взетото решение.

Ответниците по касация оспорват жалбата, твърдят, че решението на общото събрание е за осигуряване на охрана чрез определена фирма, а дейността, която и е възложена съставлява поддържане на общите части, като цели запазването им в добро състояние и от посегателства. Д. за не правилно определяне на частта от общите части към всеки обект посочват, че в протокола, ищците, които са присъствали на общото събрание не са възразили. Няма възражение и по съдържанието на протокола, в което те са отразени. Тъй като решението на общото събрание на ЕС не е сделка, за него не намират приложение правилата на ЗЗД за нищожността. Възразява се, че съдът не дължи произнасяне по сключения договор от етажната собственост.

Върховен касационен съд, първо гр.о., като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:

Касационен въпрос

Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса: какъв е характера на дейността на „портиера" и какво се включва в понятието „разходи за портиер" по смисъла на ЗУЕС, за да се приложи чл. 51, ал. 4 ЗУЕС и разходите за охранителната дейност представляват ли разходи по смисъла на пар. 1, т. 11 ДР ЗУЕС.

Мотиви

Ако общото събрание на етажната собственост вземе решение да има портиер, разходите във връзка с това са консумативни разноски за управлението и поддържането на етажната собственост, които се разпределят по равно между собственици, обитатели и ползватели на обекти от етажната собственост - чл. 51, ал. 4 ЗУЕС, във вр. с чл. 51, ал. 1 ЗУЕС. В ЗУЕС няма примерно изброяване какво включват тези разходи, но в чл. 9, ал. 4 ПУРНЕС, действал до 16.09.2002г. се съдържа такова. Според този текст разходите за портиер включват разходи за заплата, работно облекло и наем на заетото помещение. От обхвата на тези разходи може да се прави извод и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари