Решение № 281 от 15.07.2011 г. по гр. д. № 92/2010 г.

За дължимостта на обезщетение за неползван платен годишен отпуск за времето от прекратяването на трудовото правоотношение до възстановяването на предишната работа.