Решение № 273 от 19.05.2011 г. по гр.д. № 652/2010 г.

Анотация

Въпрос
Задължителен ли е за гражданския съд в производството по иск с правно основание чл. 200 КТ предвиденият в чл. 62 КСО и чл. 63 КСО административен ред за установяване професионалния характер на заболяването?
Отговор

По отношение професионалния характер на заболяването съдът правораздава при условията на обвързана компетентност; липсата на влязъл в сила индивидуален административен акт относно наличието на трудова злополука е пречка за уважаване на исковете по чл. 200, ал. 1 КТ, тъй като не е налице елемент от фактическия състав на имуществената отговорност на работодателя по този законов текст. Установяването на този факт не може да се извърши по съдебен ред, тъй като е предвиден специален административен ред, който не може да бъде игнориран; че дори наличието на влязъл в сила административен акт, в който се съдържа произнасяне по спорните факти, е пречка за преразглеждането им в съдебния процес и тяхното опровергаване по пътя на косвения съдебен контрол, когато не са направени доводи и възражения, свързани с валидността му и при служебната проверка не се установят пороци, които имат за последица нищожност на акта.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
АЛБЕНА БОНЕВА, ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение № 991 от 24.09.2010 година е допуснато касационно обжалване на решение № 488 от 22.10.2009 година на Пазарджишки окръжен съд по гр.д. № 679/2009 година, с което е уважен иск с правно основание чл. 200, ал.1 КТ, предявен от А. И. Я. от [населено място] против "Ритон-П", [населено място], осъдено да заплаща обезщетение за имуществени вреди от професионално заболяване в размер на 30 лева месечно, считано от 20.06.2008 г. до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване заплащането на сумата. Върху определеното ежемесечно обезщетение за имуществени вреди е присъдена законна лихва за всяка закъсняла вноска до окончателното и заплащане.

Касационен въпрос

Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради разрешаването в противоречие с практиката на Върховния касационен съд на обуславящия изхода на делото въпрос по приложението на чл. 200 КТ, а именно: задължителен ли е за гражданския съд в производството по иск с правно основание чл. 200 КТ предвиденият в чл. 62 КСО и чл. 63 КСО административен ред за установяване професионалния характер на заболяването,.

Мотиви

В решение № 319 от 22.06.2010 г. по гр.д. № 204/2009 г. на Трето гражданско отделение на Върховния съд, постановено по реда на чл. 290 ГПК е прието, че редът за установяване на трудова злополука е регламентиран в чл. 57 КСО и сл.; че обстоятелствата, установени с акта, издаден от органите по Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (ДВ, бр. 6/2000 г.) не могат да бъдат установени в съдебното производство по иск с правно основание чл. 200 КТ. В решение № 1978 от 01.12.2005 г. по гр.д. № 1507/2003 г. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини