Решение № 271 от 17.10.2012 г. по гр. д. № 409/2011 г.

Анотация

Въпрос
Следва ли решаващият съд да се произнесе изрично в мотивите си относно направено възражение за прихващане от ответника или е достатъчно изцяло присъждане на обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ, за да се приеме, че възражението е отхвърлено?

Върховният касационен съд, трето гражданско отделение в съдебно заседание на 26 септември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К. Ю.

ЧЛЕНОВЕ:
Л. Богданова, С. Димитрова

при участието на секретаря Райна Стоименова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията К. Ю.  гр. д. № 409/2011 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 731 от 21.05.2012 г. по касационна жалба на [фирма] [населено място] е допуснато касационно обжалване на въззивно решение от 18.10.2010 г., допълнено с решение от 01.12.2010 г., поправено с решение № 699 от 09.02.2011 г. и решение от 30.09.2011 г. всички постановени по гр. дело № 5400/2010 г. на Софийски градски съд в частта, с която е уважен иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ във вр. с чл. 225, ал. 1 КТ.

Касационното обжалване е допуснато по обуславящия изхода на делото процесуалноправен въпрос - следва ли решаващият съд да се произнесе изрично в мотивите си относно направено възражение за прихващане от ответника или е достатъчно изцяло присъждане на обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ, за да се приеме, че възражението е отхвърлено.

С обжалваното решение искът по чл. 225, ал. 1 КТ е уважен изцяло в размер на 6216 лв. за периода 10.08.2009г. - 10.02.2010г. Съдът не е разгледал направеното от ответника в писмения му отговор по чл. 131 ГПК, при условията на евентуалност, възражение за прихващане със свое вземане за сумата 1332 лв., изплатена на ищеца като обезщетение по чл. 220, ал. 1 КТ за неспазен срок на предизвестие в размер на 1036 лв. и обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ за неизползван платен годишен отпуск в размер на 296 лв., което съдът, като не е разгледал с първоначалното решение, не е могъл за компенсира с обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ, видно от решение от 09.02.2011 г. за допълване по чл. 250 ГПК.

По поставения процесуалноправен въпрос с решение по гр. дело № 312/2010 г., трето г. о. ВКС и решение по гр. дело № 590/2009 г., трето г. о. ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК е прието, че обезщетението по чл. 220, ал. 1 КТ изплатено за неспазен срок на предизвестие подлежи на прихващане от размера на предявеното с иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ, тъй като двете вземания обезщетяват една и съща по естеството си вреда на уволнение - оставането му без работа.

С обжалваното решение, въпреки че правопогасяващото възражението за прихващане е направено своевременно от работодателя - ответник, при присъждане на обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ, съдът е пропуснал да го обсъди.

В касационната ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №244/04.04.2022 по дело №3388/2021 3
    Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    В кои случаи работодателят е длъжен да доказва истинността на отразените в протокола за подбор констатации и дали направеното в исковата молба оспорване на съдържанието на протокола за подбор, без същият да е представен по делото, представлява оспорване на констатациите от подбора? Дали при уважаване на иска по чл. 344,…

Цитирани норми и термини