Решение № 267 от 28.11.2011 г. по гр. д. № 225/2011 г.

Анотация

Въпрос
Относно прогласяване за нищожен на договора за доброволна делба.
Отговор

По своят правна същност доброволната делба е договор, съдържанието на който се определя от съсобствениците съделители, като има за цел да прекрати съсобствеността и идеалните части на всеки от съсобствениците се превърнат в отделно право на собственост и съответно всеки от тях да може да получи своя дял в натура, ако това е възможно. При извършване на доброволната делба трябва да бъдат спазени всички императивни изисквания на закона, в нея освен че трябва да вземат участие всички съделители, тъй като в противен случай тази делба ще е нищожна тя трябва да се извърши по начин всеки от съделителите да получи реален дял в натура, съобразно правата му в съсобствеността, възможно е да се уговори между тях един да получи целия имот, а останалите-паричната равностойност на припадащата им се част. Но при всички случаи за изпълнение на целите при прекратяване на собствеността чрез делба, включително и когато същата се постига чрез извънсъдебна спогодба, всеки от съделителите получалва съответно своя дял в натура или в парично уравнение равностойността му.


Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 12.10.2011 две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЗЛАТКА РУСЕВА, ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА дело №225/2011 година

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба,подадена от Ц. Т. Г.,Д. М. Г. и В. П. Т. против решение №63,ст.63,томII ,от 14.10.2010г. на Видински окръжен съд,постановено по гр.д.№336/2010г. по описа на същия съд,с което се потвърждава решение №85/30.04.2010г. по гр.д.№1787/2009г. по описа на Видински районен съд за прогласяване за нищожен Договора за доброволна делба на недвижим имот от 07.06.1971г.,вписан вх.регистър №608 от 18.06.1971г. на Видински народен съд,сключен между Т. Г. Т.,Ц. Т. Г.,П. М. П. и М. Т. П.,както и нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане №158, т.I, н.д.№329/1994г. на В. в частта,с която е прехвърлено правото на собственост върху приземния етаж,1/3 идеална част от тавана и 1/3 идеална част от общите части на сградата построена в парцел ХIV-4251 в кв.9 по плана на [населено място],триетажна жилищна сграда.Със същото решение е признато за установено по отношение на ответниците Ц. Т. Г.,Д. М. Г. и В. П. Т.,че ищците П. М. П.,В. П. М. и Ц. П. М. са собственици на ½ идеална част от приземния етаж на жилищната сграда,построена в гореописания имот,който етаж се състои от коридор и пет избени помещения по архитектурен план,както и на 1/2 идеална част от подпокривното пространство и общите части на сграда и на основание чл. 108 ЗС осъжда горепосочените ответница да предадат владението на описания недвижим имот на ищците.

Касационен въпрос

С определение №602/10.06.2011г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №87/02.11.2020 по дело №3963/2019
    Относимо ли е към действителността на договора за доброволна делба, по който всеки от съделителите получава в дял самостоятелен жилищен етаж, обстоятелството, че съделителят с по-голям дял в съсобствеността получава и етаж с мазета, описан като самостоятелен обект на вещни права, но неотговарящ на изискванията за жилище и без одобрен…

Цитирани норми и термини