Решение № 266 от 26.09.2011 г. по гр. д. № 311/2011 г.

Анотация

Въпрос
Изпълнени ли са изискванията на разпоредбата на чл. 195, ал. 1 КТ в случай, че в мотивите на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание се препраща към документи, в които са посочени нарушителят, нарушението и кога е извършено?
Отговор

Ако в мотивите на заповедта на работодателя, по силата на която на работника или служителя е наложено дисциплинарно наказание, наказанието е обосновано с факти и обстоятелства, съдържащи се в документи, издадени от работодателя, в които са посочени нарушителят, извършеното нарушение и кога то е извършено, следва да се приеме, че заповедта е мотивирана съгласно изискването на чл. 195, ал. 1 КТ и посочените документи се считат инкорпорирани в нейното съдържание, само ако те са били доведени до знанието на работника или служителя преди налагане на дисциплинарното наказание.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети септември двехиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Надя Зяпкова

ЧЛЕНОВЕ:
Жива Декова, Олга Керелска

при участието на съдебен секретар Северина Толева, като изслуша докладваното от съдия Зяпкова гр. дело № 311/2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от Областна дирекция на МВР-София чрез юрисконсулт Е. И. против въззивно решение на Софийски градски съд, ГК, IV-б. състав № 5321/17.11.2010 г., постановено по гр. д. № 2722/2010 г.

С обжалваното решение е потвърдено решение на Софийски районен съд, 55 с-в от 25.01.2010 г., постановено по гр. д. № 25795/2009 г., в обжалваната част, с която са уважени обективно съединени искове на С. А. Д. ЕГН [ЕГН] от [населено място] против Областна дирекция на МВР-София с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, 2 и 3, последният за сумата 371.86 лв. за периода от 17.04.2009 г. до 11.05.2009 г. - призната е за незаконна и е отменена заповед № 606/17.04.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР-София, с която на Д. е наложено дисциплинарно наказание „уволнение" и е прекратено трудовото правоотношение с нея, като последната е възстановена на длъжността „системен оператор група отчет на ПТП, на АНД и информационно-аналитична дейност" в сектор „Пътна полиция" при отдел „Охрана на обществения ред и превенция" към Областна дирекция на МВР-София.

С изложение по допустимостта на касационното обжалване касаторът поддържа, че отмяната на решението ще доведе до точно прилагане на закона и е от значение за развитие на правото в Република България, тъй като ще обогати и уеднакви практиката на ВКС и ще доведе до по-високо качество на съдебните актове по подобни казуси при противоречива практика на съдилищата относно тълкуването на разпоредбата на чл. 195, ал. 1 КТ. Изложени са оплаквания по съществото на спора.

За ответникът по касация С. А. Д. жалбата е оспорена с писмен отговор от процесуален представител адвокат И. К..

Касационната жалба е подадена от заинтересована ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №60202/10.11.2021 по дело №3965/2020
    Кой е моментът, в който следва да се счита, че работодателят е получил достатъчно данни, позволяващи установяването на всички съществени признаци на деянието и квалифицирането му като дисциплинарно нарушение в случаите, когато за това деяние се извършва инспекция по одитен ангажимент по реда на Закона за вътрешния одит в публичната…
  • Определение за недопускане
    Определение №262/06.04.2021 по дело №3965/2020
    Кой е моментът, в който следва да се счита, че работодателят е получил достатъчно данни, позволяващи установяването на всички съществени признаци на деянието и квалифицирането му като дисциплинарно нарушение в случаите, когато за това деяние се извършва инспекция по одитен ангажимент по реда на Закона за вътрешния одит в публичната…

Цитирани норми и термини