Решение № 264 от 27.06.2011 г. по гр. д. № 825/2010 г.

За допустимостта на предявения положителен установителен иск за собственост от държавата щом на ответната община само е признато правото на възстановяване на собствеността, но административната процедура не е приключила.