Решение № 263 от 14.09.2011 г. по гр. д. № 1466/2010 г.

За съобразяване от страна на работодателя с установените в закона критерии, по които следва да се осъществи подбора при уволнение поради съкращаване в щата.