Решение № 263 от 13.04.2010 г. по гр. д. № 362/2009 г.

За възможността, действия, извършени без представителна власт да бъдат потвърдени от мнимо представлявания, както и относно възможността предмет на предварителния договор за продажба да бъде само идеална част от имот, а не целия такъв, при несъгласие на някой от съсобствениците да продаде своята част, като обещанието за продажба и на неговата част не прави договора нищожен.