Решение № 261 от 10.11.2011 г. по гр. д. № 346/2011 г.

За допускане на делба в хипотезата на чл. 345 ГПК когато имотът не е съсобствен с трето лице, а с един от сънаследниците, макар и в условията на съпружеска имуществена общност.