Решение № 258 от 25.10.2011 г. по гр. д. № 144/2011 г.

Следва ли при извършването на делбата по реда на чл. 353 ГПК имотите, предмет на делбата да образуват еднородни реални дялове за всеки съделител?