Решение № 256 от 27.04.2010 г. по гр. д. № 4078/2008 г.

Относно това какво се разбира под „нужда от издръжка“ по смисъла на разпоредбата на чл. 227, ал. 1, б. в ЗЗД.