Решение № 254 от 14.07.2011 г. по гр. д. 569/2010 г.

За разпределението на доказателствената тежест при оспорване автентичността на частен документ (по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК)
По приложението на чл. 26, ал. 2 ЗЗД вр. с чл. 137, т. 7 ТЗ (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)