Решение № 252 от 19.03.2010 г. по гр.д. № 399/2009 г.

Изгубено ли е правото на собственост върху имотите, придобити по Закона за селскостопанско настаняване на бежанците, ако след колективизацията е преустановено плащането на вноските, покриващи цената?