Решение № 250 от 27.06.2011 г. по гр. д. № 1061/2010 г.

Длъжен ли е въззивният съд служебно да следи освен за валидността и допустимостта на обжалваното решение и за прилагането на императивни норми включително и да преквалифицира иска?