Решение № 250 от 29.12.2011 г. по гр. д. № 180/2011 г.

За допустимостта да не се разгледа иск за собственост по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./, поради промяна на регулационния статут на населеното място при категорични доказателства за притежанието право на собственост на имот, съществувал по отменения РП на населеното място , и ненанасянето на същия в КК като самостоятелен парцел.