Решение № 249 от 27.12.2011 г. по гр. д. № 1037/2010 г.


Класификация


Анотация

Въпроси

Относно доказване на правно релевантните по иска по чл. 21 ал.1 СК 1985 /отм./ факти – извънбрачния характер на средствата и влагането им в придобиване на процесния, закупен по време на брака на страните недвижим имот, следва да се докажат от страната-ищец по иска , при условията на пълно и пряко доказване и то към момента на придобиването на правото на собственост.

Относно доказателственото значение на извънсъдебното признание на факти, за възможността това признание да бъде оборено, ако е направено под натиск, за необходимостта то да бъде ценено наред с останалите доказателства по делото.

Отговори

Твърдението на някой от съпрузите за пълна трансформация на вложени лични средства за придобиването на недвижим имот , по време на брака на страните , се установява при условията на пълно и пряко доказване.

Тежестта на доказване на посочените факти е изцяло на ищеца по иска за трансформация лични средства - арг. на чл. 19, ал. 3 СК 1985 /отм./. Само и доколкото заявената претенция е подкрепена с конкретни доказателства за вложени средства като теглени суми от личен влог, набран преди брака; или парични суми по наследство, дарение или трансформирани лични имущества по см. на чл. 20, ал. 1 СК 1985 /отм./ и действително е установено „влагането" на тези средства в придобивната стойност на имота-съпружеска имуществена общност , съдът може и следва да уважи иска по чл. 21, ал. 1 СК 1985 /отм./ или ако ,не са налице данни, че вложените средствата покриват напълно стойността на закупения имот, а само отчасти , да се уважи иска по чл. 21, ал. 2 СК 1985 /отм./ и признае частична трансформация на вложени лични средства , въпреки твърденията , че имотът е изцяло личен/ чл. 21, ал. 1 СК 1985 /отм./ в резултата на вложените собствени средства.


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на десети октомври две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 1037 /2010 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Т. Б. Б. от [населено място], обжалва и иска да се отмени въззивно Решение от 19. 04. 2010 година по гр.възз.д.Nо 10051/2009 год. на Софийския градски съд по допускане на делбата на апартамент в [населено място] между страните по делото, бивши съпрузи, както и в частта , с която са отречено правото му на собственост по отношение на апартамент в [населено място] на основание чл. 21, ал. 1 СК 1985 /отм./.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на процесуалните правила и материалния закон , основание за отмяна по см. на чл. 281 т.3 ГПК.

Касационни въпроси

Допустимостта на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.2 ГПК е обоснована с довод , че основните въпроси за доказване на правно релевантните по иска по чл. 21, ал. 1 СК 1985 /отм./ факти - извънбрачния характер на средствата и влагането им в придобиване на процесния, закупен по време на брака на страните недвижим имот, следва да се докажат от страната-ищец по иска , при условията на пълно и пряко доказване и то към момента на придобиването на правото на собственост, са разрешени в противоречие с установената практика на ВКС по Решение Nо 865/30.12.2005 година по гр.д. Nо 628/2005 година на ВКС-I отд.

Допустимостта на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.3 ГПК по въпроса за доказателственото значение на извънсъдебното признание на факти , за възможността това признание да бъде оборено , ако е направено под натиск, за необходимостта то да бъде ценено наред с останалите доказателства по делото, е обоснована с доказаната нуждата от произнасяне от ВКС за еднаквото и точно тълкуване

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари