Решение № 243 от 18.10.2011 г. по гр. д. № 1146/2010 г.

Анотация

Въпрос
За възможността да бъде възстановено правото на собственост по реда на ЗСПЗЗ върху имот, който след кооперирането е включен в парцел като придадена част към друг имот и какво е действието на регулацията в подобна хипотеза, вкл. и с оглед понятието “приложена регулация”.
Отговор

Собствеността върху придаваемите части преминава по силата на самата регулация, като регулацията придобива значение на безусловно придобивно основание от деня, когато е приложена, тъй като дотогава при евентуалното й изменение или създаване на цялостна нова регулация се изхожда от първоначалното положение на имотите съгласно чл. 33, ал. 1 ЗТСУ /отм./ и чл. 33, ал. 2 ЗТСУ /отм./
Ако част от имота е придадена към друг имот при упълномеряването му и регулацията е приложена, то следва да се приеме, че отчуждителното действие на регулационния план е окончателно сталибизирано, правото на собственост е придобито по регулация и това отчуждително действие не може да бъде дерогирано по пътя на възстановяване на собствеността по реда на ЗСПЗЗ. Не може да се извърши възстановяването на старите реални граници на имота, тъй като ЗСПЗЗ не предвижда възможност за преодоляване на вещноправните последици на отчуждителното действие на приложения дворищнорегулационен план.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на шести октомври две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Елса Ташева

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Зоя Атанасова

при участието на секретаря Ани Давидова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 1146 от 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Касационен въпрос

Образувано е по касационна жалба на С. Г. М. и В. Г. М. срещу въззивното решение на Варненския окръжен съд, постановено на 26.04.2010г. по гр.д.№2053/2009г.

С определение №136/14.02.2011г., постановено по настоящето дело, касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса за възможността да бъде възстановено правото на собственост по реда на ЗСПЗЗ върху имот,който след кооперирането е включен в парцел като придадена част към друг имот и какво е действието на регулацията в подобна хипотеза, вкл. и с оглед понятието "приложена регулация".

История на спора

Касаторите поддържат, че обжалваното решение е неправилно, тъй като в нарушение на материалния закон съдът е приел, че са налице предпоставки за възстановяване правото на собственост по реда на ЗСПЗЗ върху имот, който по силата на регулация е придаден към съседни имоти, което изключва възможността старите имотни граници да бъдат възстановени, ако регулацията е била приложена.Молят обжалваното решение да бъде отменено.

Ответниците по касационна жалба не изразяват становище.

Върховният касационен съд, като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания и като извърши проверка на обжалваното решение по реда на чл. 290, ал. 1 ГПК и чл. 293 ГПК, приема следното:

По реда на чл. 108 ЗС ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини