Решение № 239 от 05.08.2011 г. по гр. д. № 754/2010 г.

За възможността да се признае преобразуване на лично имущество по чл. 21 СК 1985 /отм./ когато е сключен предварителен договор или групов строеж със строителен предприемач и цената е платена от единия съпруг отчасти преди брака, а собствеността е придобита по договор за продажба и доброволна делба, сключени по време на брака.