Решение № 239 от 23.03.2010 г. по гр. д. № 5111/2008 г.

Oтносно релевантния момент при неспазен срок на предизвестие, към който се преценява спазването на предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие.